Din varukorg kommer att tömmas när du byter butik.

Välj din butik

för personlig service och lokalt sortiment

Ett fel har uppstått, vänligen prova igen

Integritetspolicy digital rådgivning

Colorama AB, org. nr 556675-0229, (”Colorama”), behandlar dina personuppgifter i samband med BETA-versionen av Coloramas digitala tjänsteerbjudande. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

1. Personuppgiftsansvarig 

Colorama är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är Colorama AB, Hans Michelsensgatan 9, 212 09 Malmö, telefon: 040-660 31 00 och info@colorama.se. 

2. Ändamål med behandlingar, den rättsliga grunden  
för behandling m.m.  

Ändamålen för behandlingen är att administrera och fullgöra rådgivningen samt vår produktutveckling.  

De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, adress (enbart för tjänsten fasadrådgivning) och e-postadress.  

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra rådgivningen och vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår tjänst. Vi bedömer att vårt intresse av det väger tyngre än ditt intresse av att vi inte behandlar dina personuppgifter för detta ändamål.  

Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir följden att du inte har möjlighet att boka rådgivningen. Om din rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter kan du läsa i avsnitt 5.  

3. Med vem delar vi dina personuppgifter 

Om du begär det så kan Colorama komma att lämna ut personuppgifter till företag som Colorama samarbetar med i samband med sådana företags tillhandahållande av tjänster (exempelvis måleriföretag eller golvläggare). I övrigt lämnar inte Colorama ut dina personuppgifter till någon utanför Colorama-koncernen. 

4. Lagring av personuppgifter 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra det ovan angivna ändamålet med rådgivningen.  

5. Dina rättigheter 

I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. 

Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 

Kontakt 

Du kan kontakta Colorama på 040-660 31 00 och info@colorama.se. Tveka inte att kontakta Colorama om du av någon anledning är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Om du ändå skulle anse att dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen inte har tillgodosetts, har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om hur det går till finner du på www.imy.se. 

Varukorg

Säker betalning med kort eller faktura Hemleverans eller hämta i butik
Moms
Totalt pris
Gå till kassan

Dina favoriter