Din varukorg kommer att tömmas när du byter butik.

Välj din butik

för personlig service och lokalt sortiment

Ett fel har uppstått, vänligen prova igen

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Colorama AB, org. nr 556675-0229, (”Colorama”), behandlar dina personuppgifter i samband med medlemskap i Coloramas kundklubb "Mitt Colorama" eller när du anmäler ett intresse via ett formulär på vår hemsida. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Colorama är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är Colorama AB, Hans Michelsensgatan 9, 212 09 Malmö, telefon: 040-660 31 00 och info@colorama.se.

Personuppgifter, ändamål med behandlingar och den rättsliga grunden för behandling

De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Ändamålet med vår behandling är att kunna möjliggöra för ditt medlemskap i kundklubben. Colorama behöver dina uppgifter för att kunna skapa ditt medlemskap i Coloramas kundklubb, möjliggöra för eventuella köp med medlemsrabatt samt för att kunna kontakta dig under medlemskapstiden t.ex. för att översända rabattcheckar och medlemskapsinformation.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet (medlemskap i Coloramas kundklubb) med den registrerade. Du har alltid möjlighet att säga upp medlemskapet. Det är nödvändigt för oss att hantera dina personuppgifter för att fullgöra medlemskapsavtalet. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir följden att du inte har möjlighet att bli medlem i vår kundklubb.

Det är även möjligt att ta del av våra kundklubbsutskick via e-post som medlem. Ändamålet med behandlingen är att kunna översända information om Coloramanyheter, medlemsförmåner och inbjudningar till lokala arrangemang. Den rättsliga grunden för behandlingen är den registrerades samtycke. Om du inte samtycker till den här typen av kundklubbsutskick kommer vi inte att genomföra sådana utskick till dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Colorama kan komma att lämna ut personuppgifter till företag som Colorama samarbetar med i samband med sådana företags tillhandahållande av tjänster, men endast på kundens begäran. Dessa företag kan exempelvis vara måleriföretag eller golvläggare. I övrigt lämnar inte Colorama ut dina personuppgifter till någon utanför Colorama-koncernen.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Som policy behandlar Colorama endast personuppgifter inom EU/EES. För det fall att personuppgifter ändå skulle komma att behandlas utanför EU/EES, kommer det endast att ske förutsatt att det är tillåtet enligt Dataskyddsförordningen och under förutsättning att EU-kommissionen bedömt att det föreligger adekvat skyddsnivå i tredjelandet, efter att vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder enligt Dataskyddsförordningen eller att annan grund för sådan överföring enligt Dataskyddsförordningen är tillämplig.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra det ovan angivna ändamålet med behandlingen. Vi lagrar dock inte dina personuppgifter längre än 12 månader efter att ditt medlemskap hos Colorama har avslutats.

Dina rättigheter

För behandlingen som är baserad på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Kontakt

Du kan kontakta Colorama på 040-660 31 00 och info@colorama.se.

Tveka inte att kontakta Colorama om du av någon anledning är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Om du ändå skulle anse att dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen inte har tillgodosetts, har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om hur det går till finner du på www.datainspektionen.se.

Varukorg

Säker betalning med kort eller faktura Hemleverans eller hämta i butik
Moms
Totalt pris
Gå till kassan

Dina favoriter